בית מזרחי טפחות, רמת השרון

שותפות/ייזום/הריסה ובנייה מחדש/29 דירות/פרוייקט בוטיק יוקרתי