מגדלי מרום, מרום נווה רמת גן

ייזום/שותפות/252 דירות/מרכז מסחרי/מרום נוה רמת גן