מגדל משה אביב

שותפות/בעלות/משרדים/חנויות/דירות/חניות/מגדל הגבוה במזרח התיכון