מתחם התזמורת – קיבוץ גלויות ת"א

ייזום/בעלות/תכנית למתחם בין הגדולים בתל אביב/מאות יחידות דיור/עשרות אלפי מ"ר מסחריים/בין הרחובות קיבוץ גלויות שארית ישראל ושלבים