מתחם הגבול, בת ים

ייזום/שותפות/פינוי ובינוי/אחד המתחמים הגדולים בבת ים/מאות יחידות דיור/מגדלים יוקרתיים