נס ציונה, שכונת לב המושבה

ייזום/שותפות/513 דירות/מזרח נס ציונה