נוה צדק, גרוזנברג 9 , תל אביב.

ייזום/בעלות/בניין בוטיק יוקרתי/נוה צדק תל אביב