זרובבל 11 תל אביב

ייזום/בניין בוטיק יוקרתי/בקרבת הטיילת בתל אביב