Erco Holdings

שואפת לבסס את מעמדה כחברה מובילה בתחום הנדל"ן המניב והיזמי.
החברה חותרת להוביל פרוייקטי יזמות מגוונים, הן למגורים ולמסחר, כגון שכונות
ומתחמים שלמים, כמו גם בנייני בוטיק יוקרתיים, והן פרויקטים של התחדשות עירונית.
כמו כן, החברה שואפת לשמור ולהגדיל את פעילותה בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל

כל זאת תוך שמירה על ערכי מקצועיות, אמינות ויצירתיות.